Varför CE

varfor1Kvalitet och engagemang samlat på ett ställe

Ett evenemang är en viktig investering som du förväntar ger valuta för pengarna. Ett bra exempel är Ostindienfararen Götheborg, som seglat jorden runt och bidragit till att ställa Sverige och de svenska företag som deltagit i projektet i rampljuset. Ett evenemang, stort som litet består av flera delar som skall kombineras och koordineras till en lyckad helhet. Client Event har mångårig erfarenhet av vad som fungerar i dessa sammanhang. Tillsammans med Client Event säkerställer ditt företag att ni kan dra maximal nytta av evenemanget och bli en vinnare.

Hur vi arbetar

Behovsanalys av kundens önskemål

Möte med berörda parter där vi går igenom syfte och målsättning med evenemanget samt gör en grundlig behovsanalys.
Client Event är lyhörd för kundens önskemål och kombinerar detta med egna kreativa förslag och idéer.

Offert
Utifrån behovsanalysen tar vi fram en offert på det föreslagna evenemanget och träffas för återkoppling.

Projektledning
Vid varje evenemang går vi igenom respektive ansvarsområden, tidsplan, körschema, omfattning, syfte och mål.

Produktionsledning/Genomförande
En person från Client Event följer med i hela projektet från första träff till genomförandet.
Antalet personer som är involverade från Client Event är beroende av storleken på projektet.

Utvärdering
Efter genomfört projekt träffas kunden och Client Event för en utvärdering av hur projektet har genomförts.